Подхлъзванията и паданията съставляват по-голямата част от общите промишлени аварии и са втората водеща причина за смъртните случаи след автомобилните катастрофи. Те причиняват 15% от всички случайни смъртни случаи. Повхлъзването и падането върху мокри или сухи повърхности са основен проблем за промишлеността.

Покривни покрития на No Skidding®

Покривните покрития на No Skidding® са предназначени за стълби и подове във фабриките, мините, складовете, за външно и вътрешно приложение и са подходящи за бетонни, дървени, каменни, метални, тухлени или фаянсови стъпала.

Идеални за тежки промишлени и търговски приложения, за употреба при голямо натоварване в складове и фабрики, подземни паркинги, хангари за самолети, бензиностанции, коридори, спортни зали и стадиони, болници и др.

Подходящи за ново строителство, за ремонт и поддръжка в индустриални условия и търговска среда,
за всички нови и съществуващи подове в промишлени и търговски помещения и на открито при влияние на външни атмосферни условия.