www.pokritia.com е интернет страница на „ПД Трейд“ ООД – официален дистрибутор за България. Сайтът презентира продукти произведени от No Skidding Products Canada,  с ексклузивен вносител за България – New Beginning Ltd. Сайтът предлага три основни групи продукти – покритие против хлъзгане, почистващи продукти и запечатващи покрития и покрития за защита от разрушаване. Всички цени посочени в този сайт са без ДДС и без цена за доставка. „ПД Трейд“ ООД си запазва правото да променя цените без да е задължен предварително да уведомява своите клиенти, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие на неговия собственик „ПД Трейд“ ООД.

Потребителите на сайта нямат право

  • да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки или части от сайта без изричното съгласие на собственика на сайта.
  • Да ползват автоматизирани системи за зареждане на каквато и да е информация.

Този сайт ползва линкове към други сайтове и „ПД Трейд“ ООД не носи отговорност за тяхното съдържание.

Условия на доставка

  1. Поръчаните продукти се доставят на посочения от клиента адрес за доставка или се взимат от офиса на продавача.
  2. При избор на „доставка с наложен платеж“ клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й.
  3. Транспортните разходи се заплащат от клиента при плащане на поръчаните продукти.

Други условия

„ПД Трейд“ ООД не носи отговорност:

  • за качеството на продуктите, ако те не са ползвани по предоставеното описание придружаващо всеки продукт или не са съхранявани правилно.
  • За изложената информация или последиците от ползване на други уебсайтове, до които www.pokritia.com осигурява връзка.
  • Спрямо клиента при липса на складова наличност на оферирана стока или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена веднага на клиента или в уговорения срок.

С ползването на страницата на www.pokritia.com потребителят се задължава да се запознае и да спазва Условията за ползване.

Информацията за продуктите в този уебсайт е само информативна търговска информация и не може да бъде разглеждана като официален документ за спецификациите и инструкции за употреба. Пълните инструкции на всеки продукт се предоставят на Потребителя преведени на български език заедно с продукта. Потребителят е задължен да спазва всички инструкции изписани на етикета залепен на опаковката за употреба и съхранение на продукта. Преди употреба Потребителят се задължава да прочете инструкциите на етикета, а при липса на такива да изиска от „ПД Трейд“ ООД да му бъдат предоставени. „ПД Трейд“ ООД не носи и не може да носи отговорност за всякакви видове щети, причинени от неправилна употреба на продуктите. Потребителят е изцяло отговорен за начина, по който използва продукта и контрола за безопастност на хората, които работят с него.