По целия свят повечето видове транспорт включват летища и самолети, метро, влакове и железопътни гари, автобуси и автобусни терминали, фериботи и фериботни терминали, автобусни гаражи, превозни средства за отдих, камиони, линейки, микробуси за инвалидни колички, пешеходни рампи и пешеходни пътеки, паркинги и гаражи и задължително използват различни продукти No Skidding®, за да помогнат за справяне и намаляване на подхлъзванията и паданията. Пешеходни пътеки и рампи в рамките на станции или терминали и повърхности в рамките на различни транспортни средства могат да бъдат опасни без правилните решения срещу приплъзване. No Skidding® предлага пълна гама от противоплъзгащи решения за транспортната индустрия, които са сертифицирани по NFSI.

Летища

Очаква се броя на пътниците, пътуващи по въздух, да се удвои до 2035 г. Безопасността на пътниците в хилядите оживени летищни терминали е приоритет. Продуктите на No Skidding® се използват непрекъснато от авиокомпаниите и летищата в световен мащаб заради тяхната висока ефективност като решения против хлъзгане.

Влаковете и метрото

Влаковете са важна част от транспортната система в цял свят и пътуващите с този вид транспорт непрекъснато се увеличават, а метро̀то е едно от онези ключови изобретения, чието хипотетично несъществуване би направило градския живот непоносим. Метростанциите, възникващи успоредно с развитието на важната транспортна инфраструктура, имат значение за градския живот, което далеч надхвърля тяхното функционално значение и безопасност. Рампи, пешеходни пътеки и стълби помагат за безпрепятственото движение на пътниците. Анти-хлъзгащите решения създават по-безопасна среда за пътниците, независимо дали е на гарата, метрото или във влака.