Със застаряването на населението нараства броят на приплъзванията и паданията, както и разходите за лечение на наранявания от падане. Продуктите на No Skidding® се предпочитат от болници, поликлиники и рехабилитационни центрове заради лесното им прилагане , качество и конкурентни цени.

Болници и медицински клиники

Всяка година милиони хора над 65 и повече години се лекуват в спешните отделения поради падания и тези наранявания са сред 20-те най-скъпи медицински състояния. Същите тези болници трябва да гарантират, че техните съоръжения са безопасни за всички пациенти, не само за тези, които са пострадали при падане.

Дългосрочни грижи

По света всяка секунда от всеки ден възрастен човек се подхлъзва или пада, което прави падането номер едно причина за наранявания и смърт сред по-възрастните хора. В международен план всяко правителство полага особенни грижи за възрастното си население, като улеснява и обезопасява придвижването и престоя на обществени места или в домове и центрове за лечение и престой.